...
Newborn reportage aan huis

Newborn reportage aan huis

Lieve Colin Het was een mooie middag voor een lifestyle newborn reportage. Het was bewolkt, maar droog. Een mooie dag voor een fotoshoot aan huis. Ik was wat aan de vroege kant, maar dat vonden de ouders gelukkig niet erg. Mama was zich nog even aan het voorbereiden...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.